Rekrutacja

PAKIET PODSTAWOWY:

- czesne 370 zł + wyżywienie 8 zł /za dzień lub 10 zł / za dzien dieta bez mleczna i bezglutenowa
Pobyt dziecka od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 17.00
3 posiłki – śniadanie, obiad: zupa i II danie, podwieczorek,

PAKIET ROZSZERZONY

- czesne 370 zł + wyżywienie  10 zł / za dzien dieta bez mleczna i bezglutenowa
Pobyt dziecka od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 17.00
3 posiłki – śniadanie, obiad: zupa i II danie, podwieczorek,

DANE DZIECKA

*Imię i Nazwisko

*Nr PESEL

*Data urodzenia

*Adres zameldowania

*Adres zamieszkania

DANE RODZICA / OPIEKUNA ZGŁASZAJĄCEGO

*Imię i Nazwisko

*Nr PESEL

*Nr dowodu osobistego

*Adres zameldowania

*Adres zamieszkania

*Wybierz pakiet

pakiet podstawowy

pakiet rozszerzony

*Telefon

*Email

Pozostałe informacje

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochornie Danych Osobowych Dz. UST. Nr 133 poz. 883).

Wyżej wymienione dane będą potrzebne do sporządzenia umowy o świadczeniu usług w przedszkolu "Na Wydmie". W ciągu 24h powinno przyjść potwierdzenie o wpisaniu dziecka na listę przedszkolaków, bądź wpisaniu dziecka na listę rezerwową. Następnie należy wpłacić opłatę wpisową na konto podane na stronie lub w mailu.